خلاصه کتاب ۴ اثر از ناپلئون هیل - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی
خلاصه کتاب ۴ اثر از ناپلئون هیل

۱۷ آذر ۱۳۹۵

خلاصه کتاب ۴ اثر از ناپلئون هیل

در این پست با خلاصه ای کوتاه از کتاب چهار اثر از ناپلئون هیل همراه با شما هستیم از خواندن آن لذت ببرید

خلاصه کتاب ۴ اثر از ناپلئون هیل

اگر به توانایی خود برای انجام کاری باور داشته باشید، حتماً می‌توانید آن را انجام دهید.

شک و تردید، دشمن بزرگ پیشرفت و ترقی است.

اگر دروازه را باز کنیم که ما را به قدرت سری پنهان در درونمان برساند، دانشی را به دست خواهیم آورد که موجب رنگ باختن تمام کشفیات گذشته می‌شود.

تفکر سازمان یافته‌ترین شکل انرژی شناخته شده برای بشر است و در عصر آزمایش و تحقیق، درک دقیق‌تری از نیروی مرموز آن حاصل می‌شود.

رابطه ترس و اعتماد به نفس:

ترس دلیل اصلی فقر، شکست و بدبختی است که به هزاران شکل مختلف نمود می‌یابد. می‌دانم انسانی که بر ترس چیره می‌شود، علیرغم تمام موانع و مشکلات در هر کاری به موفقیت می‌رسد.

ایجاد اعتماد به نفس با حذف و نابودی اهریمنی به نام ترس آغاز می‌شود که روی شانه‌های انسان نشسته و در گوش زمزمه می‌کند.

«نمی‌توانی این کار را انجام دهی؛ می‌ترسی امتحان کنی؛ از نظر دیگران می‌ترسی، از شکست خوردن هراس داری، می‌ترسی توانایی لازم را نداشته باشی»

خلاصه کتاب 4 اثر از ناپلئون هیل
کتاب ۴ اثر از ناپلئون هیل

وراثت فیزیکی و اجتماعی:

انسان جنبه‌های فیزیکی و معنوی خود را از طریق وراثت به دست می‌آورد. که یکی به وراثت فیزیکی و یکی به وراثت اجتماعی معروف است.

به مراتب مهمترین بخش ساختار انسان از طریق قانون وراثت اجتماعی به وی می‌رسد، این اصطلاح به روشی اشاره دارد که بر اساس آن یک نسل، باورها و خرافات، افسانه‌ها و عقایدی را به ذهن نسل تحت کنترل خود تحمیل می‌کند و آن نسل هم به نوبه‌ی خود آن را به نسل بعدی انتقال می‌دهد.

هیچ چیز مانند فقر، انسان را دچار رنج و حقارت نمی‌کند.

فقر جرم و گناهی نابخشودنی است.

چند نکته مفید:

**** در هر روحی، بذر آینده خوب کاشته شده اما این دانه هرگز جوانه نمی‌زند و به بلوغ نمی‌رسد مگر از طریق ارائه خدمات مفید.

**** اگر تفاوت موانع موقت و شکست را درک کرده باشید خوشبخت هستید و اگر این حقیقت را بدانید که بذر موفقیت در شکست قرار دارد، خوشبخت‌تر خواهید بود.

تاثیرگذارترین درسها، مواردی هستند که از فردی با تجربه از نسل قبل و از طریق روشهای احساسی تدریس فرا می‌گیریم.

دشمن موفقیت:

بیهودگی منجر به تحلیل قوای ذهنی می‌شود که باعث از بین رفتن جاه‌طلبی و اعتماد به نفس می‌گردد. بدون این صفات، باید بر بالهای شرنوشت زندگی کرد و درست مانند برگ خشک باد به این طرف و آن طرف می‌روند.

اجبار به کارکردن و ارائه بهترین کار، موجب شکل‌گیری میانه روی، کنترل بر نفس و قدرت اراده و بسیاری فضیلت‌های دیگر در شما می‌شود که افراد بیکار و تنبل هرگز به آن نخواهد رسید.

نبود الزام و کشمکش و تلاش نه تنها منجر به تحلیل جاه طلبی و قدرت اراده می‌شود، بلکه خطرناکتر این که رخوتی در ذهن فرد به وجود می‌آورد که منجر به از دست دادن اعتماد به نفس می‌گردد.

دوست موفقیت:

اعتماد به نفس ویژگی است که ذهن با آن شارژ و مثبت می‌گردد.

هرگز توجه نکنید که ممکن است کسی چیزی درباره روند کارتان بگوید: فقط به خاطر داشته باشید کارتان موفق شدن است.

هیچ چیز نمی‌تواند آرامش برایتان به ارمغان آورد مگر خودتان!

البته برای رسیدن به موفقیت بزرگ به همکاری دیگران احتیاج دارید اما هرگز چنین همکاری نخواهید داشت مگر اینکه ذهن خود را با رویکرد مثبت اعتماد به نفس تحریک کنید.

**** اگر می‌خواهید کاری را به خوبی انجام دهید، از فردی که بسیار گرفتار است، بخواهید آن را انجام دهد. این افراد در انجام کارهایشان بسیار ساعی و زحمتکش هستند.

یک فرمول برای موفقیت:

اگر ذهن خود را با تردید و ناباوری در توانایی دستیابی به هدف پرکنید، اصل تلقین به نفس، روح ناباوری را اتخاذ کرده و به شکل فکر غالب به ضمیرناخودآگاه می‌برد و به آهستگی شما را به ورطه ناامیدی می‌کشاند و شکست می‌خورید اما اگر ذهن خود را با اعتماد به نفس پرکنید، اصل تلقین به نفس این باور را به صورت فکر غالب در ضمیرناخودآگاه منتقل کرده و به شما کمک می‌کند بر موانع سرراهتان غلبه نمایید تا به قله موفقیت برسید.

عادات:

عادات از محیط سرچشمه می‌گیرد، از بارها و بارها انجام کاری مشابه یا فکر کردن به افکار یا تکرار کلماتی مشابه. وقتی هر عادتی به خوبی شکل بگیرد، ذهن از طریق تکرار افکار یا اعمال، گرایش برای پیگیری روند عادت برمی‌گیزیند. عادت از طریق هدایت مکرر یک یا چند مورد از حواس پنجگانه، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و لامسه ایجاد می‌شود.

به صورت دواطلبانه یا در صورت لزوم اجباری تلاشهای و افکار خود را در مسیر دلخواه هدایت کنید تا عاداتی را شکل دهد که به صورت دواطلبانه، تلاش شما را در همین مسیر هدایت نماید.

اصل عادات قوای ذهنی شما را همان طور در اختیار می‌گیرد که بر ماهیچه‌های بدون تاثیر میگذارد هر گفته‌ای را که بارها با خود تکرار کنید یا هر خواسته ای را از طریق تکرار عمیقاً در ذهن خود پرورش دهید، سرانجام در دنیای خارجی نمود خواهد یاقت.

شما درک اندکی از تواناییهای خفته خود دارید که منتظرند نمود یابند و هرگز به درک بهتری از این تواناییها نخواهید رسید مگر با ایجاد اعتماد به نفس کافی در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت کنونیتان.

اگر بخواهید چیزی بیشتر به دست آورید، اطمینان یابید که چیزی بیشتر از خود طلب می‌کنید این خواسته را از خود داشته باشید.

ترس زندان ذهن است:

تاثیر عادات بر موفقیت افراد
عادات و باورها

ترس زندان ذهن است که در آن پنهان شده و انزوا می طلبد. ترس منجر به خرافات میگردد که خنجری است که نفاق با آن روح را میکشد.

شما خود را محکوم به فقر، بدبختی و شکست می‌کنید یا تنها با افکارتان، خود را تحریک نموده تا به اوج موفقیت برسید اگر خواستار موفقیت هستید و آن را با عملکرد هوشیارانه حمایت کنید بی تردید برنده خواهید شد.

شما در خود قدرتی دارید که با آن هرچه را که نیاز دارید، می‌توانید به دست آورید و بهترین راه برای استفاده از این قدرت، باور به خود است.

فرصت هرگز به سراغ فردی خودخواه نمی‌رود:

فرصت هرگز به سراغ فردی خودخواه نمی‌رود بلکه همواره زخم زبان و سخنان زشت سرراهشان قرار میگیرد. خودستایی هرگز معیار مناسبی برای سنجش اعتماد به نفس نیست. اجازه دهید اعتماد به نفس تنها از طریق عملکردتان بدون هیاهو و سراسیمگی سخن گوید.

اعتماد به نفس محصول شناخت است. خود را بشناسید و بدانید که چقدر می‌دانید و چقدر نمی‌دانید، چرا چیزی را می‌دانید و چگونه میخواهید از آن استفاده کنید.

به خود باور داشته باشید اما به دیگران نگویید چه کاری می‌توانید بکنید؛ نشان دهید!

 

بیشتر بخوانید: راز بزرگ جهان زندگی است

نتیجه:

هر فرد متفکری تردید ندارد که ما به دلیل به این دنیا آمده‌ایم. آیا ممکن است قدرتی که ما را در این جا قرار داده، نداند که با ما چه کار کند؟

از تولد تا مرگ ذهن ما همواره دنبال چیزی است که ندارد. خوشبختی همیشه در همین نزدیکی است؛ جلوی جشمانمان اما دور از دستمان است زندگی هرگز کامل نیست هرچقدر دارای داشته باشیم باز چیزهایی کم داریم.

امرسون میگوید:

«کوهستان چقدر زیباست اما وقتی به آن نزدیک میشویم میبینیم چیزی نیست مگر انبوهی سنگ و خاک و درخت».

 

خلاصه کننده:

احمد یاونگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *