قانون همه کاره موفقیت (قانون۲۰ به ۸۰) - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

قانون همه کاره موفقیت (قانون۲۰ به ۸۰)

قانون ۲۰ به ۸۰ ، نام اصلی و اولیه آن اصل پارتو است توسط یک مهندس، اقتصادان و فیلسوف ایتالیایی با نام ویلفردو فدریکو داماسو پارتو بیان شد. این اصل یکی از اصول مدیریت می‌باشد و شما می‌توانید در هر جنبه‌ای از زندگی و در هر بخشی از آن استفاده کنید.

در علم ثروت به زبان ساده می‌توان اینگونه از آن تعریف  کرد ۲۰ درصد از کارهای مفید و مؤثر  شما ۸۰ درصد نتایج را به وجود می‌آورند و ۲۰ درصد از مشت