بایگانی‌های فایل تصویری - صفحه 2 از 2 - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۰۲ آبان ۱۳۹۵

کارهایی را انجام دهید که دیگران از آن فراری هستند!؟
در این فایل ویدئویی قصد داریم با شما درباره یکی از اصول کلیدی و بسیار مهم موفقیت با شما صحبت کنیم   آیا می دانید کلید طلایی موفقیت چیست؟ امیدوارم از این آموزش در جهت بهتر کردن زندگیتان نهایت استفاده را ببرید. افراد موفق و پیشتاز جامعه چه ویژگی و امتیازهای خاصی دارند که به جایگاه ممتازی رسیدند؟ فکر می کنید سرمایه اولیه کافی، استعداد، میزان تحصیلات، محل زندگی و ... در کامیابی آنا...