بایگانی‌های دانلود رایگان - صفحه 2 از 3 - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۳۰ آذر ۱۳۹۵

باورها و عادات مؤثر
باورها و عادات مؤثر: بخش اول از  سری (۷-۱ ) آموزش باورها و عادات مؤثر خدمت شما ارائه شد و ادامه آن (۷-۱-۱) در چند روز آینده بر روی وب سایت سبک برتر قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است بخش اول از سری اول و دوم برای استفاده عموم است با این امید که بتواند کارگر بیافتد. در ادامه از همراهان گرانقدر تقاضا داریم ما را از نقطه نظرات و پیشنهادهای ارزشمندشان آگاه کنند.   کارکرد عادات و باورها...