بایگانی‌های قوانین موفقیت - صفحه 4 از 4 - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

اگر می‌اندیشی که مغلوب شده‌ای، شده‌ای اگر گمان می‌کنی جرات نداری، نداری اگر دوست داری برنده شوی، اما گمان می‌کنی که نمی‌توانی، قطعاً نخواهی توانست. اگر فکر می‌کنی شکست خواهی خورد، شکست می‌خوری. چرا که از این دنیا می‌آموزیم موفقیت از اراده شروع می‌شود همه چیز همان حالات روحی است. اگر فکر می‌کنی برتری، هستی باید بزرگ فکر کنی، تا بزرگ شوی. پیش از برنده شدن باید، از خود اطمینان یابی. نبرد زن...