بایگانی‌های موفقیت فردی - صفحه 2 از 4 - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۱۱ مهر ۱۳۹۵

آیا به شانس اعتقاد دارید
آيا به شانس اعتقاد داريد؟ آیا فکر می کنید شخصی خوش شانس یا بد شانس هستید؟ در صورتی که شانس وجود داشته باشد چگونه و با چه روشی می توانیم خودمان را در مدار و فرکانسی قرار دهیم تا شانس های بیشتری به سراغمان بیاییند؟ قصد داریم در چند بخش به مقوله شانس و اینکه چگونه در مداری باشیم تا شانس بیشتری کسب کنیم صحبت خواهیم کرد برای شروع بخش اول مقاله آیا به شانس اعتقاد دارید؟ (۱) دعوت می کنم داست...