بایگانی‌های پول - سبک برتر | آموزش مهارتهای فردی و سازمانی

۱۸ دی ۱۳۹۵

ثروتها چگونه به سوی شما می آیند؟
ثروت‌ها چگونه به سوی شما می‌آیند؟ برای افزایش و ورود جریان ثروت به زندگی چه باید کرد؟ متن را بارها بخوانید و آنچنان بپذیرید و به آن عمل کنید که گویی بخش جدایی ناپذیر زندگی شماست. سعی شد مطالب کوتاه و کاربردی بیان شود تا برایتان مفید باشد. وقتی گفته می‌شود نیازی به معاملات زیرکانه ندارید؛ به این معنی نیست که شما نباید معامله کنید و نیازی به معامله نسیت. بلکه منظور این است که جداً هیچگو...

۱۱ دی ۱۳۹۵

حکایت خط لوله
داستان حکایت خط لوله: در جایی خیلی دور در یک دهکده کوچک نزدیک یک دره زیبا دو دوست به نام‌های پابلو و برونو زندگی می‌کردندهر دوی آنها جوان بودند و رؤیای یک زندگی بهتر برای خودشان را در ذهن داشتند. آنها بیشتر اوقات درباره رؤیاهایشان با هم صحبت می‌کردند و فکر می‌کردند چگونه موفق‌ترین افراد دهکده شوند. آنها انسان‌هایی کاری و پر تلاشی بودند که از انجام کارهای سخت نمی‌ترسیدند و به دنبال فرصت...